Content Car Lease - Aangenaam Autorijden!

Bekeuringen

Bij een verkeersovertreding met een leaseauto ontvangt Content Car Lease de bekeuring* van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of van overige instanties. Content Car Lease zal de bekeuring voldoen en belast de kosten hiervan samen met de kosten van de bekeuring door aan de contractant/werkgever. Een kopie van de bekeuring zal altijd bij deze factuur meegestuurd worden.

Digitaal in beroep tegen verkeersboetes

Sinds maandag 27 januari 2014 is het mogelijk online in beroep te gaan tegen een verkeersboete. De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) opent het Digitaal Loket Verkeer waarmee degene die een Mulderbeschikking hebben ontvangen, in een paar eenvoudige stappen een volledig beroep in kunnen dienen. Via www.om.nl/verkeer kan worden ingelogd met DigiD en het CJIB-nummer van de beschikking. Het betreft hier dus uitsluitend bekeuringen, verzonden door het CJIB, met een M in de rechter bovenhoek.

* Het CJIB levert tegenwoordig gedigitaliseerde bestanden aan, waardoor wij alleen nog kopieën kunnen leveren.

 

Vraag hieronder uw bekeuring op: