Content Car Lease - Aangenaam Autorijden!

Wat te doen bij pech, (ruit) schade?

Pech onderweg

Wij van Content Car Lease zien graag dat u onbezorgd van uw leaseauto geniet. Maar mocht u onverhoopt toch een keer stranden dan kunt u voor hulp bij pech contact opnemen met de Pechhulp instantie van uw automerk. Het telefoonnummer hiervan treft u in uw voertuig documenten. Uw ongemak wordt tot een minimum beperkt en u bent zo snel mogelijk weer op de weg.

Schade

Heeft u schade aan uw auto? Of is er misschien in uw auto ingebroken? Dat is altijd heel erg vervelend en het kan helaas een keer gebeuren.

Indien uw auto door een schade zodanig is beschadigd dat verder rijden onmogelijk is, kunt u contact opnemen met het alarmnummer van de verzekeringsmaatschappij. Dit telefoonnummer staat vermeld op uw groene kaart.

De aard van de service onderweg is afhankelijk van het probleem. Als reparatie binnen redelijke termijn niet mogelijk blijkt, zal gezorgd worden voor vervangend vervoer of worden overige maatregelen genomen om u weer mobiel te krijgen. De kosten van het vervangend vervoer zijn normaliter in het leasecontract opgenomen, maar bij contracten zonder onderhoud of eigen verzekering is dat niet het geval. In dat geval kan wel gebruik worden gemaakt van de dienstverlening, maar worden de kosten doorberekend.

Schade melden

Om te voorkomen dat de verzekeringsmaatschappij de schade niet accepteert, is het belangrijk dat u:

  • Binnen 24 uur een melding doet bij Content Car Lease via onderstaand formulier
  • Het schadeaangifteformulier aan de voor- én achterzijde invult en ondertekent (als u niet beschikt over een schadeformulier, dan kunt u deze hieronder downloaden)
  • Binnen 48 uur het ingevulde schadeaangifteformulier versturen naar Content Car Lease (óók als het niet uw schuld is of als er geen andere partij bij de schade betrokken is). U kunt het formulier ook online uploaden in het onderstaande schadeformulier;
  • Bij ongevallen met letselschade, ernstige schade aan de auto of indien de tegenpartij niet bekend is (vandalisme, parkeerschade, diefstal) dient u altijd de politie in te schakelen. Dat kan via www.politie.nl of telefonisch op 0900-8844. Het verdient aanbeveling om een kopie van de aangifte bij het schadeformulier te voegen.

Eigen risico 

Uw leaseauto is in de regel Allrisk verzekerd. Het eigen risico per schade is in het leasecontract bepaald. Wanneer een contractant zelf zorg draagt voor de verzekering kunnen andere voorwaarden en richtlijnen van toepassing zijn.

Ruitschade

Heeft u ruitschade als gevolg van steenslag, dan hoeft u dit niet bij de verzekeringsmaatschappij te melden. Wij raden u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met Carglass  via www.carglass.nl of het gratis service nummer 040 264 8000 waarbij u wordt doorverbonden met de dichtstbijzijnde vestiging . Voor een snelle afhandeling door Carglass dient u de Groene Kaart te overleggen.

Waarborgfonds

Is uw voertuig beschadigd geraakt door een ander onbekend motorvoertuig? Wellicht komt u in aanmerking voor het Waarborgfonds. Hierbij is het belangrijk om de juiste richtlijnen te volgen. Om in aanmerking te komen voor het Waarborgfonds dient u binnen 48 uur aangifte te doen bij de politie. Tevens moet er minimaal 1 getuige zijn die kan verklaren dat het voertuig zonder schade werd geparkeerd en later met schade werd aangetroffen, zonder dat tussentijds met het voertuig werd gereden. U kunt hier de getuigenverklaring downloaden.

Download schadeformulier